FEATURED UPCOMING EVENTS
Jim Nichols


                 
         Friday, May 15th - 8:45pm  
                
             
Jim Nichols Band     
   at
Boomer's Cocktail Lounge  
               
 Long Beach, CA

             Sunday June 7th

          Hollywood Blonde    

             at Rancho Fest

     Rancho Santa Margarita, CA 
    http://www.hollywoodblonde.net/ 


​      Sunday, June 14 - 2pm - 6pm 


              Wags n Wine Benefit 

                Jim Nichols Band

Hilton Waterfront Huntington Beach  
         
 Huntington Beach, CA